Sněmovní tisk 1819
Novela zákona o Státním fondu tržní regulace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-06-05 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Lux Josef.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1819.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 8.06.1995 usnesení č. 549 rozdané jako tisk 1823. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1911.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 694).
     Návrh zákona 27.09.1995 na 34. schůzi schválen (usnesení č. 747).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 26. 10. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 242/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářstvíISP (příhlásit)