Sněmovní tisk 1712
Zákon - novela zákona o daních z příjmů a pojist. na soc. za

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-05-03 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1712.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 4.05.1995 usnesení č. 528 rozdané jako tisk 1720. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 45 dnů od rozdání poslancům a vydal 11.05.1995 usnesení č. 539 rozdané jako tisk 1745. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1796.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 657).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 658).


ISP (příhlásit)