Sněmovní tisk 1650
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - vládn

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)