Sněmovní tisk 1639
Zákon o ochranných známkách - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-03 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1639.

  Zásady zákona projednány jako tisk 852.

 • Organizační výbor určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1794.


ISP (příhlásit)