Sněmovní tisk 1549
Zákon o státním podniku - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-02-14 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1549.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 23.02.1995 usnesení č. 492 rozdané jako tisk 1552. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1707.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 14.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 601).


ISP (příhlásit)