Sněmovní tisk 1385
Zákon - novela zákona o státním zastupitelství - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-11-24 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1385.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 7.12.1994 usnesení č. 454 rozdané jako tisk 1387. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 4 dny od rozdání poslancům a vydal 7.12.1994 usnesení č. 454 rozdané jako tisk 1389. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1390.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 13.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 528).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 13.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 529).
     Návrh zákona 13.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 530).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 261/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)