Sněmovní tisk 1299
Zákon, kterým se mění zákon o výkonu povolání autorizovaných

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-11-02 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Výborný Miloslav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1299.
  Návrh zákona 4.11.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 2.11.1994 usnesení č. 438 rozdané jako tisk 1303. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 20 dnů od rozdání poslancům a vydal 2.11.1994 usnesení č. 438 rozdané jako tisk 1304. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1346.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 3.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 498).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 3.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 499).
     Návrh zákona 8.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 524).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.12.1994.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 275/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Výstavba

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)