Sněmovní tisk 1270
Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-17 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1270.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 20.10.1994 usnesení č. 427 rozdané jako tisk 1272. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 43 dnů od rozdání poslancům a vydal 20.10.1994 usnesení č. 427 rozdané jako tisk 1275. Opětovně navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal 17.11.1994 usnesení č. 445 rozdané jako tisk 1305. Usnesení č. 445 rozdáno jako tisk 1351. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1361.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 510).
    Opětovný návrh na zkrácení lhůty k projednání byl schválen.
     Návrh zákona 8.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 518).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 252/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Rozhlas, Televize

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justiceISP (příhlásit)