Sněmovní tisk 1269
Zákon, kterým se mění zákon o telekomunikacích a další zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)