Sněmovní tisk 1214
Zákon, kterým se mění a dopl. zákon o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-04 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1214.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 13.10.1994 usnesení č. 415 rozdané jako tisk 1231. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 52 dnů od rozdání poslancům a vydal 13.10.1994 usnesení č. 415 rozdané jako tisk 1240. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1337.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).
     Návrh zákona 7.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 514).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 242/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výrobaISP (příhlásit)