Sněmovní tisk 1189
Zákon, kterým se mění a dopl.zák.ČNR č.300/1992 Sb., o podp.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-09-22 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Němec Igor.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1189.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 28.09.1994 usnesení č. 406 rozdané jako tisk 1194. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1347.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
     Návrh zákona 15.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 540).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 18. 1. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Technologie, Věda

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, VědaISP (příhlásit)