Sněmovní tisk 1045
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb. o pře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-06-03 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 23.06.1994 usnesení č. 370 rozdané jako tisk 1051. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1164.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 412).
     Návrh zákona 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 458).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.10.1994.
     Prezident zákon podepsal 13.10.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 27. 10. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 191/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Privatizace

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)