Sněmovní tisk 292
Novela z. o zaměstnanosti

Stav projednávání ke dni: 4. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 7. 9. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0292.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2022. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2022 jako tisk 292/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 10. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022).Deskriptory EUROVOCu: podpora v nezaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, správní delikt, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)