Sněmovní tisk 276
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 6. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 27. 7. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0276.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2022 jako tisk 276/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 9. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022).Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, manželství, rodina, ústavní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)