Sněmovní tisk 250
N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa

Stav projednávání ke dni: 4. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 17. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2022 jako tisk 250/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 7. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022).Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, práva pacienta, prostředky zdravotnické techniky, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)