Sněmovní tisk 909
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

Stav projednávání ke dni: 29. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 23. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1200).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 909/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 909/2, který byl rozeslán 16. 9. 2020 v 15:19.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 909/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 286, usnesení č. 1261).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 327, dokument 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Další projednávání možné do 14. 11. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6147František Navrkal18371-28010.docx (9 KB)4. 9. 2020 v 13:46:57
6217Jan Volný18441-28123.docx (34 KB)15. 9. 2020 v 12:24:04
6224František Navrkal18448-28130.docx (10 KB)15. 9. 2020 v 13:11:10
6225František Navrkal18449-28131.docx (10 KB)15. 9. 2020 v 13:12:49
6226František Navrkal18450-28132.docx (10 KB)15. 9. 2020 v 13:13:48
6227František Navrkal18451-28133.docx (8 KB)15. 9. 2020 v 13:15:29
6236Věra Kovářová18460-28142.docx (31 KB)15. 9. 2020 v 14:15:04
6239Roman Onderka18463-28146.docx (29 KB)15. 9. 2020 v 15:28:49
6241Zbyněk Stanjura18465-28148.docx (15 KB)15. 9. 2020 v 16:17:40
6242František Navrkal18466-28150.docx (10 KB)15. 9. 2020 v 16:17:36
6246František Navrkal18470-28154.docx (7 KB)15. 9. 2020 v 17:35:55
6251Pavel Blažek18475-28165.docx (17 KB)15. 9. 2020 v 17:55:28
6252Pavel Blažek18476-28166.docx (19 KB)15. 9. 2020 v 17:56:46
6255Marek Benda18479-28173.docx (43 KB)15. 9. 2020 v 18:04:09
6256Mikuláš Ferjenčík18480-28174.docx (16 KB)15. 9. 2020 v 18:27:51


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, celní spolupráce, finanční instituce, hospodářský trestný čin, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, přeshraniční spolupráce, terorismus, trestná činnostISP (příhlásit)