Sněmovní tisk 898
Vl. n. z. o náhradním výživném

Stav projednávání ke dni: 26. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 898/0 dne 19. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1199).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6264Olga Richterová18488-28183.docx (17 KB)16. 9. 2020 v 14:57:36
6265Olga Richterová18489-28184.docx (18 KB)16. 9. 2020 v 18:46:11


Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, ochrana dítěte, pohledávka, rozvedená osoba, sociální zabezpečení, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)