Sněmovní tisk 886
Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů - EU

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min.sprav., min.financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 8. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 886/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 886/2, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 14:06.

 • G

Další projednávání možné od 5. 11. 2020, po 21. 11. 2020 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5693Vít Rakušan17917-27053.docx (33 KB)15. 6. 2020 v 12:01:08
5694Vít Rakušan17918-27054.docx (34 KB)15. 6. 2020 v 12:03:11
6219František Navrkal18443-28125.docx (8 KB)15. 9. 2020 v 13:03:54
6220František Navrkal18444-28126.docx (8 KB)15. 9. 2020 v 13:05:47
6221František Navrkal18445-28127.docx (7 KB)15. 9. 2020 v 13:07:13
6222František Navrkal18446-28128.docx (8 KB)15. 9. 2020 v 13:08:25
6223František Navrkal18447-28129.docx (8 KB)15. 9. 2020 v 13:09:26
6248František Navrkal18472-28162.docx (7 KB)15. 9. 2020 v 17:51:51
6257Tomáš Kohoutek18481-28175.docx (33 KB)15. 9. 2020 v 18:53:02
6262Lukáš Černohorský18486-28181.docx (7 KB)16. 9. 2020 v 14:38:33
6263Jan Čižinský18487-28182.docx (28 KB)16. 9. 2020 v 14:44:38
6270Tomáš Kohoutek18494-28192.docx (23 KB)16. 9. 2020 v 17:48:06
6292Tomáš Kohoutek18516-28238.docx (23 KB)22. 9. 2020 v 23:19:11
6458František Navrkal18682-28560.docx (7 KB)19. 10. 2020 v 13:02:57
6528Petr Dolínek18752-28637.docx (20 KB)20. 10. 2020 v 16:27:13


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: podnikatel, provozní výsledek, společník, svěřenská společnost, 4016 právní forma organizacíISP (příhlásit)