Sněmovní tisk 817
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 817/0 dne 24. 5. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 23. 6. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 6. 2016 jako tisk 817/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 788/16, PID ALBSAAC9UFHZ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, mladý člověk, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých, trestný čin, trestný čin proti osobám, vražda, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)