Sněmovní tisk 930
Novela z. - vodní zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1614).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 26. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5198Vítězslav Jandák10659-14939.docx (5 KB) / PDF (283 KB, 2 strany) 8. 11. 2016 v 11:23:31
6428Michal Kučera11889-17007.doc (26 KB) / PDF (276 KB, 1 strana) 22. 5. 2017 v 16:30:13
6536Jaroslav Foldyna11997-17122.docx (13 KB) / PDF (274 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 15:43:37
6620František Adámek12081-17219.docx (15 KB) / PDF (186 KB, 2 strany) 27. 6. 2017 v 15:01:16
6621Ladislav Okleštěk12082-17220.doc (29 KB) / PDF (233 KB, 1 strana)
12082-17221.doc (28 KB) / PDF (229 KB, 2 strany)
 27. 6. 2017 v 16:12:56
6623Milan Urban12084-17225.doc (34 KB) / PDF (366 KB, 2 strany) 27. 6. 2017 v 17:13:08
6637Věra Kovářová12098-17239.doc (34 KB) / PDF (270 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 14:14:27


Deskriptory EUROVOCu: geologie, hydrogeologie, ochrana vod, průzkum nerostných surovin, spodní voda, stavební povolení, voda, vodní zdroje, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)