Sněmovní tisk 294
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 571/14, PID KORN9HQKGVUK.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 452).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 294/5, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 18:41.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 536).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 12. 2014 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 58).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 294/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 12. 2014 poslancům jako tisk 294/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 14, usnesení č. 582).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2015.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 24/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1535Jiří Zemánek06996-08837.odt (16 KB) / PDF (69 KB, 1 strana) 29. 10. 2014 v 16:02:57
1546Helena Langšádlová07007-08849.doc (43 KB) / PDF (380 KB, 5 stran) 4. 11. 2014 v 09:40:14


Hesla věcného rejstříku: Dotace, Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, obecní rozpočet, regionální hospodářství, rozpočtová pravidla, územní management, územní samospráva, veřejné finance

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)