Sněmovní tisk 958
Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 958/0 dne 11. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2009 (usnesení č. 442). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1565).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 958/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 11. 2009 jako senátní tisk 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2010 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2010 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 191/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 414).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, pohraniční oblast, silniční doprava, SlovenskoISP (příhlásit)