Sněmovní tisk 937
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 22. 10. 2009.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 10. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 11. 2009 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 11. 2009 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 11. 2009 na 65. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2009 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1491).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 423/2009 Sb.Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, snižování dluhu, státní rozpočet, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
475/2008novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009  30. prosince 2008937/0


ISP (příhlásit)