Sněmovní tisk 904
Vl. n. z. o státním dluhopisovém programu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 904/0 dne 27. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 3. 9. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 904/1 (doporučuje schválit).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 9. 2009. Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 54)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1340).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 60, usnesení č. 1340).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

  Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 167, dokument 167/0.

  • O

   Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

  • V
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (nezabývat se).
  • S

   Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
   Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 310).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

  Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 382/2009 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

  Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, finanční pomoc, povodeň, převoditelný cenný papír, přírodní katastrofa  ISP (příhlásit)