Sněmovní tisk 852
Doh. mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 26. 5. 2009.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1329).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 852/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 136, usnesení č. 1371).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 5. 2009 jako senátní tisk 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 80/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 311).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 1. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 8/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kanada, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)