Sněmovní tisk 797
Doh. mezi ČR a Dán.kr. o změně a ukončení Doh. o ochr. inv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 797/0 dne 10. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1326).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 797/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 797/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 133, usnesení č. 1368).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 4. 2009 jako senátní tisk 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 57/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 11. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 109/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Dánsko, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)