Sněmovní tisk 769
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 769/0 dne 10. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2009 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1176).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 769/2, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 354, usnesení č. 1226).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 93, dokument 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 213).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 221/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, podpora v nezaměstnanosti, pojistné, sociální zabezpečení, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)