Sněmovní tisk 768
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 768/0 dne 9. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2009 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1175).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 768/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 768/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 768/3, který byl rozeslán 13. 5. 2009 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 351, usnesení č. 1225).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 92, dokument 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 197).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 216/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňová úleva, odpis

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů768/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů768/3
1/2007novelizujeZákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky768/3


ISP (příhlásit)