Sněmovní tisk 765
Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 765/0 dne 6. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1189).

 • V
  Projednávání proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 30 dní (usnesení č. 1256).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 765/2, který byl rozeslán 19. 6. 2009 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 1356).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 164, dokument 164/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 164/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 307).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 380/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Informovannost

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, geografický informační systém, právo na informace, vliv na životní prostředí, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením765/0
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí765/0


ISP (příhlásit)