Sněmovní tisk 704
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 74, dokument 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 5. 2009 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 184).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 190/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: archiv, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, ochrana kulturního dědictví, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)