Sněmovní tisk 666
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 11. 2008 jako tisk 666/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 11. 2008 (usnesení č. 318). Zpravodajem určen Zdeněk Mach.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 666/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 144, usnesení č. 970).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, návrh rozpočtu, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)