Sněmovní tisk 657
Dotační programy zemědělství pro rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 11. 2008 jako tisk 657/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 657/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 143, usnesení č. 969).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)