Sněmovní tisk 627
Novela z. o podpoře a výzkumu a vývoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 137).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 110/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Věda

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)