Sněmovní tisk 611
Novela z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Stanislav Křeček předložil sněmovně návrh zákona 19. 9. 2008.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 611/0 dne 22. 9. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 2008. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 10. 2008 jako tisk 611/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, cenová regulace, pronájem, pronájem nemovitosti, starý člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)