Sněmovní tisk 598
Vl. n. z. o základních registrech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 2. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 3. 2009 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 124).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 111/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, informační legislativa, informační politika, informační systém, seznam, ústřední orgány státní správy, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)