Sněmovní tisk 552
Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Pleva, Michal Hašek, Olga Zubová, Petr Tluchoř, Vítězslav Jandák) předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: Pleva Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 4. 7. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 7. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 552/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 76, dokument 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Richard Svoboda, MBA) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Ing. Eva Richtrová).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 27. 5. 2009 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 5. 2009 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 182).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 196/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví, Rozhlas

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: digitální technologie, obchodní licence, rozhlasové vysílání, televize s vysokou rozlišovací schopností

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)