Sněmovní tisk 549
Návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 549/0 dne 2. 7. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 549/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1188).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 549/2, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 90, usnesení č. 1350).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 159, dokument 159/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 159/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 10. 2009 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 159/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 318).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 549/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 549/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 132, usnesení č. 1460).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 416/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, inženýrské stavby, silniční síťISP (příhlásit)