Sněmovní tisk 543
Novela z. o odškodnění obětí okupace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 3. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 12. 3. 2008 senátorům jako tisk 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 3. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 349).
  Návrh projednán dne 4. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 399).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 20. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Jiří Liška.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 25. 6. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 543/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1195).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 543/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 1448).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 196, dokument 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 12. 2009 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 196/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 491/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: druhá světová válka, finanční pomoc, oběť, odškodnění, válečná oběť

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
203/2005novelizujeZákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky543/0


ISP (příhlásit)