Sněmovní tisk 466
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2008 jako tisk 466/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Zpravodajem určen Ladislav Mlčák.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 22. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 466/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1303).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 15. 4. 2008 jako senátní tisk 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (bere na vědomí).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 238/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 394).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)