Sněmovní tisk 454
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Rafaj, Josef Smýkal, Miloslav Vlček, Alexander Černý, Milan Urban, Petr Wolf, Ladislav Mlčák, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Rafaj Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 13. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 454/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 738).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 454/2, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 12:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 238).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, konkurz, spořitelna, úvěrové družstvo, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů454/0
319/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů454/2
215/2002novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen454/0


ISP (příhlásit)