Sněmovní tisk 134
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 22. 1. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2007. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2007 jako tisk 134/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, ústavní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)