Sněmovní tisk 1054
Vl.n.z. o veřejných službách v přepravě cestujících - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1054/0 dne 26. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1624).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1054/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1054/2, který byl rozeslán 18. 3. 2010.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 1665).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 280, dokument 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 5. 2010 a přijal usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 502).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 194/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie /EU/, Funkcionáři Poslanecké sněmovny, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cestující veřejnost, dopravní infrastruktura, osobní doprava, silniční doprava, veřejná služba, železniční doprava

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě1054/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách1054/0
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů1054/0
493/2004rušíNařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti1054/0
241/2005rušíVyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy1054/0


ISP (příhlásit)