Sněmovní tisk 1022
Novela z. o rostlinolékařské péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 14. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1559).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 357, usnesení č. 1559).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 2. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 220, dokument 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 2. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 3. 2010 a přijal usnesení č. 278, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 407).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2010.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 102/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, ochrana zdraví rostlin, pokusný podnik, rostlinolékařská legislativa, škodlivé rostliny

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)