Sněmovní tisk 791
Návrh z. o zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Grüner V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 1. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 791/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Jaroslav Klein a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1480).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 791/4, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 11:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 321, usnesení č. 1646).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 488).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 791/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 791/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 17, usnesení č. 1684).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 1. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 791/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 791/8.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pěstitelství, Sdružení občanská

Deskriptory EUROVOCu: ovocný sad, užitková zahrada, zájmová skupinaISP (příhlásit)