Sněmovní tisk 451
Novela z. o Hasičském záchranném sboru ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Vidím, Jiří Čepelka, Juraj Raninec, Michael Hrbata, Tomáš Kladívko, Václav Klučka, Karel Černý, Antonín Seďa) předložila sněmovně návrh zákona 7. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Vidím Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 10. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 451/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Boháč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 737).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/3, který byl rozeslán 2. 5. 2008 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 797).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 260/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 420).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 451/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 451/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 210, usnesení č. 829).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 260/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana protipožární, Správa státní, Záchranářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana proti požáru, polovojenské síly, požár

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)