Sněmovní tisk 255
Úmluva MOP č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost při práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 26. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Bc. Tomáš Kvapil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 472).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 116, usnesení č. 616).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 7. 2007 jako senátní tisk 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 9. 2007 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 10. 2007 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 95/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 221).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 11. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 106/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Česká republika, pracovní podmínky, zdraví na pracovišti, zdravotní politikaISP (příhlásit)