Sněmovní tisk 164
Novela z. o vodách (vodní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 8. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Jurčík Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 164/0 dne 9. 3. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 5. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 4. 2007 jako tisk 164/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 294).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 164/5, který byl rozeslán 23. 10. 2007 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 386, usnesení č. 484).Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Situace krizové, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: obec, odpadní voda, ochrana životního prostředí, úprava vody

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)