Sněmovní tisk 927
Interpelace K.Vymětala ve věci budování stát.inf.systému

Dokument

Autor: Ing. Vojtěch Vymětal

Úplný název: Písemná interpelace poslance Karla Vymětala na ministra vlády Karla Březinu ve věci budování státního informačního systému
Adresát: Ing. Karel Březina
Podáno dne: 19. 3. 2001
Odesláno adresátovi: 19. 3. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 2. 5. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 5. 2001 jako tisk 927/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24. 5. 2001 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: informační politika, informační systém pro potřeby řízení, informační technologie, politika financování, veřejná správaISP (příhlásit)