Sněmovní tisk 1270
Sml. mezi ČR a Republikou Uzbekistán o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1270/0 dne 4. 3. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 3. 2002. Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výborDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, občanské právo, právní pomoc, trestní právo, UzbekistánISP (příhlásit)