Sněmovní tisk 83
Návrh novely Listiny základních práv a svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 21. 10. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 1996. Vláda zaslala stanovisko 22. 11. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 1996 jako tisk 83/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 1996. Určil zpravodaje: Marie Noveská a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 189).Hesla věcného rejstříku: Trest smrti, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: trest smrti, ústavaISP (příhlásit)